Każdy człowiek jest oryginalną i niepowtarzalną jednostką. Bierzmy przykład z tych, którzy inność uważają za normalność i nie ulegają stereotypom. 

 

W każdym społeczeństwie jest grupa ludzi, którzy mają wspólne, powszechnie spotykane cechy. Wśród nas są też osoby z cechami odbiegającymi od tych najczęściej występujących. Cechy, którymi się różnimy, układają się w populacji w krzywą Gaussa. Różnice między ludźmi są naturalne – mamy inne np.: talenty, poglądy, temperament. Ważną umiejętność społeczną jest umiejętność szanowania wszelkich odmienności.

 

Stereotyp – o co w nim chodzi? 

Stereotyp to przekonanie funkcjonujące powszechnie, którego cechą jest pewien skrót myślowy, generalizowanie, ocenianie niezgodnie z prawdą. To najczęściej przypisywanie cech negatywnych reprezentantom grup społecznych, etnicznych bądź religijnych.

 

Stereotyp w skrócie…

  • towarzyszy mu uprzedzenie
  • uogólnia, kreuje nieprawdziwą rzeczywistość 
  • tkwi w świadomości społecznej
  • nie jest weryfikowany przez powtarzających go ludzi
  • akceptuje złe zachowania społeczne 

Dlaczego stereotypy są złe? 

Mówiąc najprościej – osłabiają możliwość prawdziwego poznania drugiego człowieka. Myśląc stereotypowo, nie mamy szansy na zbliżenie się do niego, bo jest dla nas obcy, inny niż my. Poznawanie ludzi z różnych kultur czy pracowanie nad własną świadomością w temacie stereotypów i chęć ich pokonania, sprawiają, że stajemy się otwarci na odmienność. 

Dobrze jest wzmacniać w sobie siłę, która pozwala szanować to, że się między sobą różnimy. W środowisku szkolnym nauczyciel ma tu ogromną rolę do odegrania – jako ten, który wskazuje wzorce postępowania, uświadamia, czym jest tolerancja. 

Dzięki świadomości odkrywamy mechanizmy, przez które wykluczamy innych, nazywamy uprzedzenia i wychwytujemy krzywdzące o innych opinie. Świadomość tego, jak działa stereotyp, sprawia, że rozumiemy kwestię odmienności – to, że ludzie mogą mieć różne orientacje seksualne, kolor skóry czy wyznanie. 

 

Co daje świadomość stereotypów?  

Istnieją stereotypy, które nie są zabarwione negatywnie, np. kiedy o Włochu mówi się jako o znakomitym kucharzu. Trzeba być jednak ostrożnym, bo w stereotypach wyrastamy od małego i przez to możemy być zamknięci na odmienność. Dobrze wiedzieć, że świadomi stereotypów z reguły osłabiamy ich siłę rażenia.