Hejt to bezpodstawny atak na druga osobę, mowa nienawiści, ośmieszanie, treści agresywne. Jest niebezpiecznym zjawiskiem, z którym trzeba walczyć, a na pewno – nauczyć się na niego reagować.  

Według danych SWPS w 2012 roku 2,5% komentarzy w Intrenecie było hejtem. W roku 2019 już 30% użytkowników się z nim spotkało, a połowa z nich przyznała, że zdarza im się być hejterami. Badacze zjawiska wskazują na zależność – osoby, których wpisy mogły być uznane za hejt, same tak swoich działań nie określały. Pokazuje to, że wiedza o hejcie nie zawsze idzie w parze z faktem niestosowania go.

Hejt jest skierowany w człowieka, ale jego obiektem są np. poglądy czy wygląd, co potwierdzają statystyki. Według badań SWPS oraz ARC Rynek i Opinia powodem nienawistnych ataków są: poglądy (58%), zachowanie (39%), wygląd (26%), pochodzenie społeczne czy inne cechy (4%). 

Co zapobiega powstawaniu hejtu?

Wysiłki wielu edukatorów w kwestii mówienia o hejcie są niwelowane przez fakt, że hejt się komercjalizuje: na nim się zarabia, hejter to zawód (specjalista od czarnego PR-u; troll wykorzystywany w politycznych kampaniach). Pokolenie, które urodziło się w czasie, gdy Internet był już rozwinięty, uznaje, że hejt jest elementem jego kultury. Takie myślenie zapewne osłabia czujność i postawę sprzeciwu wobec tego zjawiska. 

Wysoko rozwinięte umiejętności społeczne, takie jak umiejętność rozmowy, słuchania, oceniania emocji, sprawiają, że potrafimy wczuć w sytuację drugiego człowieka, przewidzieć skutki naszych działań czy komentarzy w sieci, a tym samym – zapobiegają powstawaniu hejtu. 

Dziecko w Internecie 

Ważną umiejętnością społeczną jest umiejętność zachowania się online i reakcji na zachodzące tam sytuacje. Takie umiejętności powinno mieć też dziecko, dlatego dobrze, by dorosły nie tylko rozmawiał, ale zachowania dziecka modelował. To zadanie dla edukatorów czy rodziców. Dzieci widzą reakcje dorosłych, niekoniecznie na hejt w Internecie, ale to, jak ich opiekunowie wyrażają opinie, jak asertywnie nie zgadzają się na pewne sytuacje. Kluczową sprawą jest, by dziecko uczyło się, jak reagować na krytykę czy agresję, ale też jak szanować inność. 

Jak reagować na hejt?

  • Nie daj się sprowokować, nie odpowiadaj hejterowi. 
  • Broń ofiar hejtu w swoim otoczeniu. 
  • Nie udostępniaj obraźliwych wpisów.
  • Zgłaszaj zachowania agresywne. 
  • Nie wdawaj się w potyczki słowne na forach. 
  • Gdy jesteś ofiarą hejtu, skorzystaj z pomocy terapeuty.