Jeśli je posiadamy, dobrze funkcjonujemy w społeczeństwie. Ich brak powoduje, że nasze życie staje się trudniejsze. Dobrze jest, by umiejętności społeczne rozwijać u uczniów podczas całej szkolnej edukacji.  

 

Umiejętności społeczne to szereg zdolności, kompetencji i zachowań, dzięki którym funkcjonujemy w społeczeństwie i radzimy sobie w różnych sytuacjach. Najbardziej znane to m.in.: umiejętność pracy w grupie, komunikacji, przystosowywania się do nowego środowiska, wcielania się w role społeczne, rozwiązywania konfliktów, wyrażania siebie, sztuka nawiązywania relacji, asertywność, praca pod presją. Zalicza się do nich również: aktywne słuchanie, empatię, umiejętność oceniania społecznych zachowań, negocjowanie czy radzenie sobie z emocjami. 

 

Czy potrzebujemy umiejętności społecznych? 

Jak najbardziej – mają one wpływ na codzienne funkcjonowanie, ale też na rolę, jaką przyjmujemy w grupie. Wizyta w sklepie, wykonywana praca, kontakty międzyludzkie, konflikty, przejmowanie inicjatywy – te wszystkie sytuacje egzaminują nas każdego dnia z umiejętności społecznych. Dzięki nim możemy nie tylko przystosować się do panujących warunków, ale i realizujemy się, spełniamy marzenia. Umiejętności społeczne wpływają na naszą samoocenę.

 

TUS – dla kogo? 

Faktem jest, że umiejętności społecznych uczymy się mimowolnie – w szkole, miejscu pracy czy w codziennych kontaktach z innymi. Jednak ważne jest, by je też doskonalić świadomie, wzmacniać, wspomagać ich rozwój za pomocą specjalnych treningów umiejętności społecznych – TUS. Ćwiczenia polegają na trenowaniu ról społecznych w sztucznie wykreowanych warunkach. W czasie treningu jesteśmy prowadzeni przez specjalistę – korzystamy z jego podpowiedzi, słuchamy komentarzy. Omawiamy nasze umiejętności i testujemy je w różnych wariantach. TUS to też nauka przez obserwację i nauka modelowania pożądanych zachowań. 

 

TUS to trening: 

  • praktyczny,
  • w grupie, 
  • podczas którego odgrywa się role, np. powiedzenie o jakiejś potrzebie, poproszenie o pomoc, odmówienie, 
  • wielokrotnie powtarzany,
  • który pozwala poznać własne emocje i potrzeby.

Dlaczego warto rozwijać umiejętności społeczne u uczniów?

Uczniowie, którzy mają dobrze rozwinięte umiejętności społeczne, lepiej radzą sobie w środowisku szkolnym – w relacjach z rówieśnikami, ale też z nauką – są bardziej otwarci, nie boją się podejmować nowych wyzwań czy szkolnych zadań.