czym jest aplikacja

TUSer

TUSer to nowoczesny trening umiejętności społecznych w formie aplikacji. Łączy zabawę z nauką umiejętności komunikacyjnych. Uczniowie, grając zdobywają nowe kompetencje.

Komu TUSer pomoże w pracy

Aplikacja jest wsparciem dla nauczycieli, psychologów, czy pedagogów, pracujących z dziećmi napotykającymi trudności w obszarze komunikowania się i nawiązywania relacji, bądź potrzebujących wsparcia w utrwaleniu tych umiejętności. Korzystać z niej mogą wszyscy uczniowie, zarówno ci z trudnościami w kontaktach z innymi, jak i ci, którzy ich nie mają. TUSer jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII.

Fakty i liczby o Tuser
46
Przeszkolonych uczniów
9
Scenariuszy zajęć
100 %
Zaangażowanych dzieci

Opinie

Aplikacja niesie ze sobą podwójną wartość: poza elementami wspierającymi rozwój umiejętności komunikacyjnych, pozwoli ona uczniom opowiadać o sobie i dawać się poznać bliżej, a przez to nawiązać trwalsze i głębsze relacje. To niezwykle istotny aspekt, który będzie miał wpływ nie tylko na ich życie społeczne, ale także będzie wzmacniał ich poczucie własnej wartości.

dr Anna Gorgolewska, psycholog dziecięcy.

TUSER, będąc aplikacją wspomagającą komunikację interpersonalną w procesie edukacyjnym oraz kompetencje społeczne uczniów, to także narzędzie przyczyniające się do walki ze stereotypami, a tym samym z wykluczeniem społecznym. Działania, takie jak treningi komunikacji, które dążą do podniesienia poziomu adaptacji społecznej uczniów, zwłaszcza w ramach realizacji idei edukacji włączającej, są tożsame z realizacją praw dziecka – prawa do szacunku, rozwoju, wyrażania władnych poglądów, uczestniczenia w życiu swojej grupy, a w przyszłości społeczności i państwa.

dr Marek Michalak – pedagog, Rzecznik Praw Dziecka 2008-2018, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu