dr Marek Michalak – pedagog, Rzecznik Praw Dziecka 2008-2018, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu

TUSER, będąc aplikacją wspomagającą komunikację interpersonalną w procesie edukacyjnym oraz kompetencje społeczne uczniów, to także narzędzie przyczyniające się do walki ze stereotypami, a tym samym z wykluczeniem społecznym. Działania, takie jak treningi komunikacji, które dążą do podniesienia poziomu adaptacji społecznej uczniów, zwłaszcza w ramach realizacji idei edukacji włączającej, są tożsame z realizacją praw dziecka – prawa do szacunku, rozwoju, wyrażania władnych poglądów, uczestniczenia w życiu swojej grupy, a w przyszłości społeczności i państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *