Polepszenie komunikacji pomoże uczniom w lepszej nauce, a tym samym nauczycielom w realizacji planu pracy.