Brak umiejętności komunikowania się i nawiązywania relacji powodować może wykluczenie i tym samym pogorszenie stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.