Umiejętność komunikowania się i nawiązywania relacji jest jednym z elementów niezbędnych do dobrego i pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.